V našem erotičnem salonu smo v minulem letu zabeležili lepo število novih gostov. Anketa med obiskovalci je pokazala, da se je za obisk salona v preteklem letu odločilo veliko strank, ki so prvič v življenju obiskale erotično masažo. Merili smo tudi zadovoljstvo strank in analiza rezultatov vprašalnika je pokazala, da so so gostje naše storitve ocenili s povprečno oceno 4,5, kar je izjemno visoka ocena. Število obiskov v lanskem letu je znašalo sedem tisoč petsto, med obiskovalci pa je bilo petsto novih gostov in šesto stalnih strank, ki naš salon obiskujejo v povprečju enkrat mesečno. Kar polovica vseh na novo prispelih gostov se je v enakem letu odločila vsaj za en ponoven obisk erotične masaže pri nas.

Za sedemdeset odstotkov gostov je bil najpomembnejši nivo same storitve, ki zajema tako kvaliteto opravljeno masažo kot urejenost in higieno maserk ter samega masažnega salona. Za petindvajset odstotkov gostov je bila najpomembnejša primerna atmosfera, ki vključuje primerno osvetlitev, temperaturo, glasbo ter ponudbo pijače in prigrizkov, pet odstotkov gostov pa je izbralo diskretnost. V primerjavi s preteklimi leti, ko je vsaj polovica gostov največji pomen pripisala zasebnosti, komaj tretjina pa je pripisovala največji pomen nivoju storitve, se je trend v lanskem letu obrnil.

Ugotovimo lahko, da je zaupanje obiskovalcev erotične masaže v stopnjo diskretnosti, ki jim jo nudi salon, močno poraslo, zato to ni več zanje najpomembnejša stvar, na podlagi katere so se odločili za obisk našega salona. Veliko večji pomen pripisujejo kakovosti storitve, kar pomeni, da so se v večini redne stranke prepričale v zasebnost, ki jim jo nudi naš salon, zato ga v večini obiskujejo manj obremenjeno in bolj sproščeno ter – kar je najpomembnejše – zaradi same storitve.

Naši gostje so pri nas poskusili v povprečju vsaj dve različni obliki erotične masaže, med katerimi sta najpogostejši body-to-body erotična masaža in klasična oblika erotične masaže, ki prijeme klasične masaže združuje z erotiko.