Odvetnica Vesna Cukrov dosegla razveljavitev odmevne odločbe

Pri gradnji Univerzitetnega kliničnega centra Maribor ni bilo kartelnega dogovarjanja, je odločilo Upravno sodišče. Odvetnica Vesna Cukrov je namreč dosegla razveljavitev odmevne odločbe Agencije za varstvo konkurence glede prej omenjenega kartelnega dogovarjanja. Agencija je v svoji odločbi iz leta 2015 ugotovila, da so GH Holding, Begrad in Tames pri svoji prijavi na razpis za gradnjo UKC Maribor omejevali konkurenco. Omenjena podjetja so s sklenitvijo omejevalnih sporazumov preprečila, omejila ali izkrivila konkurenco pri gradnji UKC Maribor, je odločila Agencija. Za očitane kršitve je družbam po zakonu grozila kazen plačila do desetih odstotkov njihovih prihodkov na letni ravni. Sum kartelnega dogovarjanja je bil prijavljen s strani takratnega zdravstvenega ministra Tomaža Gantarja.

Vendar pa je odvetnica Vesna Cukrov v imenu podjetja GH Holding, ki se je pritožilo zoper odločbo Agencije za varstvo konkurence, dosegla izpodbijanje odločbe in njeno razveljavitev. Upravno sodišče je torej ugodilo tožbi podjetja in razveljavilo sporno odločbo. Sodišče je namreč presodilo, da s strani agencije ni bilo prave podlage, da bi lahko sklepala na prikrojeno ponudbo podjetij, ki so sodelovala pri gradnji UKC Maribor. Po mnenju sodišča AVK tudi ni dosegla zahtevanih dokaznih standardov. Upravno sodišče je ugotovilo tudi, da agencijska odločba v nekaterih delih ne more biti preizkušena.

Odvetnica Vesna Cukrov, ki je zastopala podjetje GH Holding, je sodbo komentirala z besedami, da bi se morali ob takšni odmevni odločitvi vprašati glede nesorazmerno nizkega dokaznega standarda, na podlagi katerega odloča AVK, ter o vplivu, ki ga ima na slovenski trg in na naše gospodarske družbe.

Vesna Cukrov je v svoji bogati karieri pridobila ogromno izkušenj predvsem na področjih gospodarskega, finančnega, civilnega prava, ukvarja se tudi s pravom javnih naročil, upravnim pravom in pravom javno-zasebnih partnerstev. Je sodna izvedenka za področje javnih naročil in ima potrdilo, da je usposobljena za članico uprave ali nadzornega sveta gospodarskih družb.…