računovodstvo

Zakaj je Računovodstvo Koper prava izbira za vsakega podjetnika na Obali

Tudi na Obali je v zadnjih letih zraslo precejšnje število računovodskih servisov. Med njimi pa zagotovo izstopa podjetje Računovodstvo Koper, ki so ga uporabniki že nekajkrat uvrstili na najvišje mesto med številnimi računovodskimi podjetji, ki delujejo na območju Obale. Zanimalo nas je, v čem je skrivnost njihovega uspeha? Že ob prvem stiku z njimi, smo opazili, da ima Računovodstvo Koper zelo profesionalen in prijazen pristop do svojih strank. Zaposlujejo kadre, ki imajo v veliki večini vsaj višješolsko izobrazbo.

V njihovih vrstah je le malo takih, ki imajo le srednješolsko izobrazbo. Imajo zaposlene tudi tri magistre in celo enega doktorja znanosti. Njihova nadpovprečna izobrazbena struktura, ki jo imajo v primerjavi z ostalimi računovodskimi servisi, pa jim je prinesla dodano vrednost. To pa so prepoznali tudi uporabniki računovodskih storitev, ki so se prepričali, da Računovodstvo Koper ni le običajni računovodski servis, temveč še mnogo več. Njihova funkcija pa ni le v tem, da za svoje stranke ureja vse računovodske posle natančno in dosledno v zahtevanih rokih, temveč tudi v tem, da jim svetuje v zvezi z njihovim poslovanjem. Računovodstvo Koper ima zaposlene, ki imajo tako bogato znanje in izkušnje v zvezi z uspešnim računovodskim poslovanjem tudi takrat, ko gre za bolj zapletene in kompleksne primere.

Takrat pa se pokaže razlika med povprečnimi in vrhunskimi računovodskimi servisi, med katere spada tudi Računovodstvo Koper. Večina uporabnikov je bila mnenja, da so njihove storitve bistveno dražje od tistih, ki jih ponujajo povprečna računovodska podjetja. Bili so nemalo presenečeni, ko so ugotovili, da so cene njihovih storitev povsem primerljive s cenami ostalih podjetij. Kvaliteta njihovih storitev pa je bistveno višja, zato ni presenetljivo, da se vedno več novih strank odloča za Računovodski servis Koper. Mnogi uporabniki so obžalovali, da se niso odločili za ta servis že na samem začetku svoje podjetniške poti.…

Continue Reading